Facebook

Sözlük

hypothetical

adjective

Türkçe'si varsayımsal
Tür adjective