Facebook

Sözlük

idle

adjective

Türkçe'si başıboş, yararsız
Tür adjective