Facebook

Sözlük

illustrative

adjective

Türkçe'si örnekleyici, tanımlayıcı
Tür adjective