Facebook

Sözlük

imagination

noun

Türkçe'si hayal, zihin
Tür noun
Örnek Cümle
Different art forms are an expression of the feelings, imagination and creativity of an individual.
Farklı sanat biçimleri bir bireyin hisleri, hayal gücü ve yaratıcılığının bir açıklamasıdır.