Facebook

Sözlük

immediately

adverb

Türkçe'si hemen, aniden, derhal
Tür adverb
Örnek Cümle
When Thatcher came to power in 1979, she immediately curtailed the freedom of local authorities to determine their own levels of spending.
Thatcher 1979 da iktidara geldiğinde, yerel yönetimlerin kendi harcama düzeylerini belirleme özgürlüğünü derhal kısıtladı.