Facebook

Sözlük

immense

adjective

Türkçe'si büyük,kocaman
Tür adjective
Örnek Cümle
The Austrian composer Haydn’s contributions to classical music, especially in the domain of symphony, are of immense importance for the influence they exercised upon Mozart and other composers.
Avusturyalı besteci Haydn’ın klasik müziğe, özellikle senfoni alanına katkıları, Mozart ve diğer besteciler üzerine yaptığı etkilerden dolayı çok büyük önem taşır.