Facebook

Sözlük

importance

noun

Türkçe'si önem
Tür noun
Örnek Cümle
For a workaholic, his job comes before everything else, so he doesn't give enough importance to his health.
Bir işkolik için işi diğer herşeyden önce gelir, bu yüzden sağlığına yeterince önem vermez.