Facebook

Sözlük

important

adjective

Türkçe'si önemli, gerekli
Tür adjective
Örnek Cümle
The potato is an important source of vitamin C in countries where it is eaten regularly and in large quantities, but this is not true for Turkey.
Patates büyük miktarlarda ve düzenli olarakyendiği ülkelerde önemli bir C vitamini kaynağıdır, fakat bu Türkiye için doğru değildir.