Facebook

Sözlük

in the face of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın karşısında,-in huzurunda
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Sustaining freshwater systems in the face of rapid changes in land use continue to be a major challenge in lake watersheds.
Arazi kullanımındaki hızlı değişiklikler karşısında tatlı su sistemlerini sürdürmek göl havzalarında büyük bir sorun olmaya devam ediyor.