Facebook

Sözlük

in the process

prepositional phrase

Türkçe'si sürecinde
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Many economists claim that, as capitalism develops in the countries that are in the process of industrialization, small businesses will eventually disappear.
Pek çok iktisatçı, sanayileşme sürecinde olan ülkelerde kapitalizm geliştikçe, küçük işletmelerin zamanla yok olacağını iddia etmektedir.