Facebook

Sözlük

income

noun

Türkçe'si gelir
Tür noun
Örnek Cümle
By next January, I will have paid 50 milyon TL as income tax.
Gelecek Ocak'ta gelir vergisi olarak 50 milyon lira ödemiş olacağım.

Alternatif öneriler:

high-incomelow-income