Facebook

Sözlük

increasingly

adverb

Türkçe'si artarak, giderek
Tür adverb
Örnek Cümle
Around the world today, a house is increasingly viewed not only as a place to live in but at the same time as a high-return investment.
Bugün dünyada ev, giderek, sadece içinde yaşanacak bir yer olarak değil aynı zamanda yüksek getirili bir yatırım olarak görülmektedir.

Alternatif öneriler:

ever-increasingincreasing