Facebook

Sözlük

inevitable

adjective

Türkçe'si kaçınılmaz
Tür adjective
Örnek Cümle
Accidents are inevitable results of driving too fast.
Kazalar çok hızlı sürmenin kaçınılmaz sonuçlarıdır.