Facebook

Sözlük

infection

noun

Türkçe'si enfeksiyon,hastalık
Tür noun
Örnek Cümle
It is not always possible to be able to identify the germ responsible for an infection and determine to which drug it is sensitive.
Hastalığa yol açan mikrobu tanımlayabilmek ve bunun hangi ilaca duyarlı olduğunu belirleyebilmek her zaman mümkün değildir.