Facebook

Sözlük

infinite

adjective

Türkçe'si sonsuz
Tür adjective
Örnek Cümle
The two greatest benefits of marketing forums are infinite businesses leads, and recognition.
Pazar toplantılarının en büyük iki yararı sonsuz işletme ve tanımadır.