Facebook

Sözlük

influence

verb

Türkçe'si etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
The Austrian composer Haydn’s contributions to classical music, especially in the domain of symphony, are of immense importance for the influence they exercised upon Mozart and other composers.
Avusturyalı besteci Haydn’ın klasik müziğe, özellikle senfoni alanına katkıları, Mozart ve diğer besteciler üzerine yaptığı etkilerden dolayı çok büyük önem taşır.

noun

Türkçe'si etki
Tür noun
Örnek Cümle
Pressure groups are informal political institutionswhich, just like parties, seek to influence thedecision-making process.
Baskı grupları, karar alma sürecini, tıpkı partiler gibi etkilemek için çaba gösteren gayri resmî siyasal kuruluşlardır.