Facebook

Sözlük

informally

adverb

Türkçe'si gayri resmi bir şekilde
Tür adverb