Facebook

Sözlük

inhibited

adjective

Türkçe'si çekingen, utangaç
Tür adjective