Facebook

Sözlük

injury

noun

Türkçe'si yaralanma, sakatlanma
Tür noun
Örnek Cümle
No one knows when or where such a quake will occur, but everyone can reduce their risk of death and injury in an earthquake.
Hiç kimse böyle bir depremin ne zaman ve nerede olacağını bilmez ama herkes depremde ölüm ve yaralanma riskini azaltabilir.