Facebook

Sözlük

inner

adjective

Türkçe'si iç,dahili,içsel
Tür adjective
Örnek Cümle
Employee motivation is the inner desire to take action that usually stems from some form of self-interest.
Çalışan motivasyonu, çoğunlukla kişisel çıkardan kaynaklanan içsel arzuyu harekete geçirmek içindir.