Facebook

Sözlük

inquiry

noun

Türkçe'si soruşturma, araştırma
Tür noun
Örnek Cümle
It has been decided by the Municipality that a special inquiry should be held, about the new subway project.
Belediyece, yeni metro projesi ile ilgili olarak bir araştırma yapılmasına karar verildi.