Facebook

Sözlük

insurance

noun

Türkçe'si sigorta
Tür noun
Örnek Cümle
The unemployment insurance is important for that person who seems to have recession problem in their company.
İşsizlik sigortası şirketinde durgunluk problemi olduğu görünen kişi için önemlidir.