Facebook

Sözlük

intelligence

noun

Türkçe'si akıl, zekâ; istihbarat
Tür noun
Örnek Cümle
The competitive intelligence is the part of business activities which deals with the knowledge and the information on market trends and marketing research.
Rekabetçi zeka, piyasa hareketlerinde ve pazar araştırmasında bilgi ve enformasyonu ele alan işi faaliyetlerinin bir kısmıdır.