Facebook

Sözlük

intention

noun

Türkçe'si niyet, amaç
Tür noun
Örnek Cümle
He came to the party with the intention of talking to Paco.
Paco ile konuşmak niyetiyle partiye geldi.

Alternatif öneriler:

intentwith intent to