Facebook

Sözlük

interest

verb

Türkçe'si ilgisini çekmek
Tür verb
Örnek Cümle
Since the late 1950s, various techniques have been developed in molecular biology, and this has generated much interest in the study of evolutionary relationships.
1950'lerin sonlarından bu yana moleküler biyolojide çeşitli teknikler geliştirilmiş ve bu evrim ilişkilerinin araştırılmasına büyük ilgi yaratmıştır.

noun

Türkçe'si ilgi,faiz,çıkar
Tür noun
Örnek Cümle
Very much appreciated today, spy stories actually did not catch readers interest much until after World War II.
Bugün çok sevilen casus hikayeleri, aslında II. Dünya Savaşı sonrasına kadar okuyucunun pek ilgisini çekmemişti.