Facebook

Sözlük

interim

adjective

Türkçe'si geçici, fani
Tür adjective
Örnek Cümle
The prospects of a permanent peace depend on how well the interim arrangements can be made to work.
Sürekli barış umudu, ara düzenlemelerin ne kadar iyi işletilebileceğine bağlıdır.