Facebook

Sözlük

international

adjective

Türkçe'si uluslararası
Tür adjective
Örnek Cümle
At the end of World War I the great powers felt that international relations should be conducted solely on the basis of justice.
I. Dünya Savaşı sonunda, büyük güçler uluslararası ilişkilerin sadece adalet temeli üzerinde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorlardı.