Facebook

Sözlük

interpretation

noun

Türkçe'si yorum; çeviri
Tür noun
Örnek Cümle
The main task of all statistical methods is to aid in the interpretation of fact.
Bütün sayısal yöntemlerin temel görevi olguların yorumlanmasında yardımcı olmaktır, Sayısal çözümleme verileri hem iç hem dış kaynaklardan elde edilebilir.