Facebook

Sözlük

introduce

verb

Türkçe'si ortaya koymak, tanıştırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The recently-appointed head of the department has got to gain the confidence of the faculty before he can introduce any radical changes.
Yeni atanan bölüm başkanı, köklü değişiklikler başlatmadan önce öğretim üyelerinin güvenini kazanmak zorundadır.