Facebook

Sözlük

introductory

adjective

Türkçe'si giriş niteliğinde
Tür adjective
Örnek Cümle
As mentioned in the introductory part of the report, New Caledonia, annexed by France in 1853, comprises New Caledonia itself and various otherIslands in the South Pacific.
Raporun giriş bölümünde belirtildiği gibi, 1853'te Fransa tarafından ilhak edilen Yeni Kaledonya, Yeni Kaledonya'nın kendisinden ve Güney Pasifik 'teki çeşitli diğer adalardan oluşur.