Facebook

Sözlük

invertebrate

adjective

Türkçe'si omurgasız
Tür adjective

noun

Türkçe'si omurgasız hayvan
Tür noun