Facebook

Sözlük

iron

verb

Türkçe'si ütü yapmak
Tür verb
Örnek Cümle
The iron ore melted in the blast furnaces rarely contains more than 65 % iron and sometimes the proportion may come down to 30 %.
Yüksek fırınlarda işlenen demir cevheri nadir olarak %65'ten fazla demir ihtiva eder ve bazen bu oran % 30'a kadar düşebilir.

noun

Türkçe'si ütü; demir
Tür noun
Örnek Cümle
The electro - magnet comprises a soft iron core shaped like a horseshoe.
Elektro-mıknatıs, at nalı biçiminde yumuşak bir demir çekirdekten oluşur.