Facebook

Sözlük

irreducibly

adverb

Türkçe'si indirgenemez biçimde
Tür adverb