Facebook

Sözlük

irritability

noun

Türkçe'si sinirlilik
Tür noun
Örnek Cümle
The common symptoms or signs related to anxiety include restlessness, feeling edgy, trouble concentrating, becoming tired easily, irritability and sleep problems.
Kaygı ile ilgili yaygın bulgu ve belirtiler, tedirginlik, uçta hissetme, odaklanma sorunu, çabuk yorulma, sinir ve uyku problemlerini içermektedir.