Facebook

Sözlük

joint

adjective

Türkçe'si ortak
Tür adjective
Örnek Cümle
Some muscles pass across a joint and are attached to the bones that form the joint.
Bazı kaslar bir eklemden geçerler ve eklemi oluşturan kemiklere tutturulmuşlardır.

noun

Türkçe'si eklem, ek
Tür noun
Örnek Cümle
The decision was taken unanimously in the joint session of the Grand National Assembly.
Karar, Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı birleşik oturumda oy birliği ile alındı.

Alternatif öneriler:

joinjoin in