Facebook

Sözlük

judge

verb

Türkçe'si yargılamak,değerlendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Resume has always been a source of reference for employer to judge capabilities of applicants.
Öz geçmiş genellikle iş verenin, başvuranların yeteneklerini değerlendirmek için bir referans kaynaktır.

noun

Türkçe'si yargıç, hakim
Tür noun
Örnek Cümle
Resume has always been a source of reference for employer to judge capabilities of applicants.
Öz geçmiş genellikle iş verenin, başvuranların yeteneklerini değerlendirmek için bir referans kaynaktır.