Facebook

Sözlük

keep to

phrasal verb

Türkçe'si bağlı kalmak,uymak,tutmak
Tür phrasal verb