Facebook

Sözlük

know

verb

Türkçe'si bilmek; tanımak
Tür verb
Örnek Cümle
The old President didn’t know that the war was to be declared.
Yaşlı başkan savaş ilân edilmesi gerektiğini bilmiyordu.