Facebook

Sözlük

known

adjective

Türkçe'si bilinen,tanınan
Tür adjective
Örnek Cümle
Acids which do not contain element carbon ase known as inorganic acids.
Karbon elementi içermeyen asitler inorganik asitlerdir.