Facebook

Sözlük

land

verb

Türkçe'si (uçak) inmek,karaya çıkmak
Tür verb
Örnek Cümle
found a land there that was already home to an advanced civilization.
1500 dolayında kuzeybatıdan istila eden Ariler, orada, ileri bir uygarlığı zaten barındırmakta olan bir ülke buldular.

noun

Türkçe'si arazi, toprak, kara; ülke
Tür noun
Örnek Cümle
English land law, which has evolved continuously since the Middle Ages, is still complicated and difficult despite the changes introduced during the past century.
Orta çağdan beri sürekli ilerlemiş olan ingiliz toprak hukuku, geçen yüzyılda getirilen değişikliklere rağmen hala karmaşık ve zordur.

Alternatif öneriler:

by landland on