Facebook

Sözlük

last

adjective

Türkçe'si son, sonuncu
Tür adjective
Örnek Cümle
When my grandfather got to be seventy, he felt very old, and began to make farewell visits to see his children and grandchildren for the last time.
Dedem yetmişine gelince, kendini çok yaşlı hissetti ve çocukları ile torunlarını son kez görmek için veda ziyaretleri yapmaya başladı.

adverb

Türkçe'si son olarak,son kez
Tür adverb
Örnek Cümle
He might have been working here last year, but I don't know.
Geçen yıl burada çalışıyor olabilir, fakat ben bilmiyorum.

verb

Türkçe'si sürmek, devam etmek
Tür verb
Örnek Cümle
The cost of living has gone up a great deal since last year.
Geçen yıldan bu yana hayat pahalılığı çok artmıştır.