Facebook

Sözlük

late

adjective

Türkçe'si geç; son, sonları; rahmetli
Tür adjective
Örnek Cümle
From the late eighteenth century to the mid-nineteenth century, the overall trend in the West was towards the freeing of economic activity and the lifting of restrictions on the movement of labour, capital, goods and resources.
On sekizinci yüzyılın sonlarından on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar, Batı’daki genel eğilim, ekonomik faaliyetlerin serbest bırakılması ve iş gücü, sermaye, mal ve kaynak hareketleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yönündeydi.

adverb

Türkçe'si son zamanlarda,geç
Tür adverb
Örnek Cümle
The worker got fired yesterday because he used to go to work late every day.
İşçi dün kovuldu çünkü her gün işe geç gelirdi.