Facebook

Sözlük

lead

verb

Türkçe'si götürmek, öncülük etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Malthus claimed in essence that, if a population increased faster than the means of subsistence, this would lead to lower living standards.
Malthus , öz olarak , eğer nüfus geçim imkanlarından daha hızlı artarsa, bunun daha düşük bir yaşam düzeyine yol açacağını iddia ediyordu.

noun

Türkçe'si önderlik; kurşun
Tür noun
Örnek Cümle
Is it possible that competition for available natural resources may lead to a war and then, to a reduction in population?
Mevcut doğal kaynaklar için yapılan yarışmanın, bir savaşa ve bundan ötürü de nüfusta bir azalmaya yol açması olası mıdır?

Alternatif öneriler:

lead onlead tolead up to