Facebook

Sözlük

leader

noun

Türkçe'si önder,lider
Tür noun
Örnek Cümle
Transformational leadership involves the ability of a leader to inspire followers to want to make positive changes in themselves and in the company as a whole.
Dönüşümsel liderlik, takipçilerinin bir bütün olarak kendilerinde ve şirketlerinde pozitif değişimler yapmalarını istemelerine ilham veren liderlik becerisini içermektedir.

Alternatif öneriler:

leadlead onlead tolead up to