Facebook

Sözlük

learn

verb

Türkçe'si öğrenmek
Tür verb
Örnek Cümle
Young children can easily learn complicated grammatical rules.
Genç çocuklar karmaşık dilbilgisi kurallarını kolaylıkla öğrenebilir.