Facebook

Sözlük

leprosy

noun

Türkçe'si cüzzam
Tür noun
Örnek Cümle
In the report released today, it is pointed out that of the 15 million people with leprosy in the world the great majority live in tropical countries.
Bugün yayınlanan raporda, dünyada cüzzamlı 15 milyon insanın büyük çoğunluğunun tropikal ülkelerde yaşadığı belirtilmektedir.