Facebook

Sözlük

letter

noun

Türkçe'si mektup; harf
Tür noun
Örnek Cümle
She put off replying the letter till she had fully studied the matter and determined the policy to be pursued.
Konuyu iyice anlayıp izlenecek politikayı saptayıncaya kadar mektuba cevap vermeyi erteledi.