Facebook

Sözlük

light

adjective

Türkçe'si hafif; açık (renk)
Tür adjective
Örnek Cümle
These techaniques are largely sophisticated methods of light microscopy but recently the electron microscope has been added to the tools of research.
Bu teknikler ışık mikroskopisinin oldukça gelişmiş yöntemleridir, ancak son zamanlarda araştırma araçlarına elektron mikroskobu eklenmiştir.

verb

Türkçe'si yakmak; aydınlatmak
Tür verb
Örnek Cümle
As inhabitants of the universe, we cannot helpwondering how the first source of light formed, howlife came into existence and whether we are alone asintelligent beings in this vast emptiness.
Evrenin sakinleri olarak, ışığın ilk kaynağının nasıl oluştuğunu, hayatın nasıl meydana geldiğini ve bu çok büyük boşlukta akıllı varlıklar olarak bizim yalnız olup olmadığımızı merak etmekten kendimizi alamayız.

noun

Türkçe'si ışık, lamba; ateş
Tür noun
Örnek Cümle
Electric light is safer than candles.
Elektrik ışığı mumdan daha emniyetlidir.