Facebook

Sözlük

likely

adjective

Türkçe'si muhtemel,olası
Tür adjective
Örnek Cümle
The doctors don’t yet know exactly what harm the nicotine does to babies, especially at the low levels they were measuring, but there is strong indirect evidence that babies who live with smokers are much more likely to succumb to infections of the lungs and ears Exposure to other people smoke during childhood and during adulthood doubles the risk of getting cancer from passive smoking An adult can try to avoid other people smoke but a baby can’t, so the doctors advice to smokers is: if you must smoke and find yourself in a room with a baby, at least open a window.
Doktorlar, özellikle alt düzey ölçümlerinde nikotinin bebekler üzerinde gerçekte ne ölçüde zararlı olduğunu bilmemektedirler ancak sigara içenlerle birlikte bulunan be­beklerin akciğer ve kulak enfeksiyonlarına yakalanma olasılığının daha fazla oldu­ğuna ilişkin dolaylı, kuvvetli kanıtlar vardır.

adverb

Türkçe'si muhtemelen
Tür adverb
Örnek Cümle
It seems likely that with an enormous number of these installations in all countries, it will be difficult to ensure that all observe the type of precaution at present in force in the few existing stations, particularly with regard to the disposal of radioactive waste.
Bu bakımdan, nükleer güç şimdiye değin çok az zarar vermiş olmakla birlikte uzun vadede insanın neden olduğu en tehlikeli kirlenme biçimi olabilir.