Facebook

Sözlük

limited

adjective

Türkçe'si sınırlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Hydroelectric power does not pollute the environment, but the production of this power is limited by the availability of water.
Hidroelektrik güç çevreyi kirletmez, fakat bu gücün üretimi mevcut olan suyla sınırlıdır.